Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Advertising / PR / Communications, Event, Online Marketing
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

- Nghiên cứu sản phẩm công ty, sản phẩm đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thês

- Nghiên cứu thị trường, thị phần, thói quen tiêu dùng, phân khúc thị trường

- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường, định vị sản phẩm, phản ánh khách hàng

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm

- Tham gia tổ chức các chưng trình khuyến mãi, PR, hoạt náo... phân tích các chương trình MAR của đối thủ cạnh tranh

- Xây dựng kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến khách hàng về sản phẩm

- Kiểm tra đánh giá sản phẩm trưng tại hệ thống của công ty

- Tham gia các sự kiện của EW

Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Job Requirement

- Có kiến thức chuyên môn về Marketing, nghiên cứu thị trường

- Có khả năng tổ chức sự kiện

- Giao tiếp tốt, làm việc ngoài giờ, đi công tác theo kế hoạch

- Có kỹ năng thuyết trình

- Có khả năng thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành xây dựng

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.