Search jobs

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • 1 Years
  • Negotiable
  • Advertising / PR / Communications, Event, Online Marketing
  • Unlimited

Job Description

- Nghiên cứu sản phẩm công ty, sản phẩm đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thês

- Nghiên cứu thị trường, thị phần, thói quen tiêu dùng, phân khúc thị trường

- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường, định vị sản phẩm, phản ánh khách hàng

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm

- Tham gia tổ chức các chưng trình khuyến mãi, PR, hoạt náo... phân tích các chương trình MAR của đối thủ cạnh tranh

- Xây dựng kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến khách hàng về sản phẩm

- Kiểm tra đánh giá sản phẩm trưng tại hệ thống của công ty

- Tham gia các sự kiện của EW

Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Job Requirement

- Có kiến thức chuyên môn về Marketing, nghiên cứu thị trường

- Có khả năng tổ chức sự kiện

- Giao tiếp tốt, làm việc ngoài giờ, đi công tác theo kế hoạch

- Có kỹ năng thuyết trình

- Có khả năng thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành xây dựng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.