Search jobs

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KỸ THUẬT

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • 1 - 2 Years
  • Competitive
  • Administrative / Clerical, Human Resources, Civil / Construction
  • 31/10/2018

Job Description

- Tiếp nhận, quản lý và lưu trữ hồ sơ ĐNSX của các đơn hàng sản phẩm Cửa Nhôm

- Theo dõi và báo cáo tiến độ cũng như kế hoạch hoàn thành, chuyển hồ sơ xuống nhà máy hàng ngày

- Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ đề nghị thiết kế / tính giá

- Quản lý các đơn hàng thực hiện cho sản phẩm cửa Nhôm

- Theo dõi, quản lý và lưa trữ các hồ sơ của các dự án thành lập ban

- Tiếp nhận và lưu giữ toàn bộ công văn giấy tờ, quyết định liên quan đến công tác tổ chức của phòng kỹ thuật.

- Thực hiện các công việc hành chính: đề nghị cấp văn phòng phẩm, in ấn, copy tài liệu, theo dõi các tài sản cố định, hồ sơ công tác phí…

- Thực hiện các công việc nhân sự: tổng hợp KPI hàng tháng, theo dõi công, tiếp nhận và theo dõi các đơn phép…

Job Requirement

-    Thành thạo tin học văn phòng: word, excel

-    Am hiểu nghiệm vụ quản trị văn phòng, thống kê, lưu trữ

-    Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc

-     Kỹ năng giao tiếp tốt  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.