Search jobs

Nhân viên Bảo trì thiết bị

 • Da Nang
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No Experience
 • Negotiable
 • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Bảo dưỡng, Sửa chữa thiết bị máy móc của Xưởng sản xuất / Nhà máy.

- Đảm bảo việc vận hành tốt MMTB của Công ty.

- Lên kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các thiết bị.

- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn

Job Requirement

- Trình độ: TN các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành cơ khí, cơ điện, điện tự động hóa,

* Kiến thức:

- Ứng viên có kinh nghiệm về sửa chữa, bảo trì máy mọc thiết bị. Ưu tiên ứng viên biết sửa chữa được board mạch điện tử, đã làm việc với các dây chuyền máy móc tự động hóa

* Kỹ năng:

- Kỹ năng lập kế hoạch trong công việc

- Kỹ năng thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.