Search jobs

KẾ TOÁN THANH TOÁN DỰ ÁN

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • 1 Years
  • Negotiable
  • Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment, Statistics
  • Unlimited

Job Description

- Tổ chức lập và hạch toán các chứng từ thanh toán phát sinh tại CNHCM

- Theo dõi công nợ phải trả

- Theo dõi tạm ứng NV

- Hạch toán giá vốn, chi phí

- Kiểm tra và theo dõi việc thanh toán lương, BHXH, BHYT

- Kiểm tra và theo dõi các khoản chi phí thường xuyên của dự án

- Theo dõi quản lý CCDC, tài sản của BQLDA

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ thanh toán.

Job Requirement

- Nam

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

- Kinh nghiệm : 1 năm trở lên vị trí kế toán thanh toán, thành thạo excel

- Thành thạo Word, Excel

- Nhanh nhẹn, cẩn thận.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.