Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN MUA HÀNG NƯỚC NGOÀI Hà Nội 06/09/2019
2 [Gấp - KCN Quan Minh] Nhân Viên Mua Hàng Trong Nước Hà Nội 10/09/2019
3 [Gấp - KCN Quang Minh] Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư 8 - 9 triệu Hà Nội 10/09/2019
4 Nhân viên mua hàng nước ngoài - Bình Dương Bình Dương 06/09/2017
5 Nhân viên mua hàng trong nước - (Bình Dương Bình Dương 06/09/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.