Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP TỪ 10 - 15 TRIỆU/THÁNG Ha Noi 07/09/2019
2 Nhân viên kinh doanh VLXD tại Hà Nội thu nhập hấp dẫn lên tới 600 triệu/ năm Ha Noi 19/08/2019
3 Nhân viên kinh doanh VLXD tại Hà Nội thu nhập hấp dẫn lên tới 600 triệu/ năm Ha Noi 16/05/2019
4 [Bán hàng kỹ thuật] Nhân viên kinh doanh tại Showroom thu nhập lên tới 600 triệu/năm Ha Noi 21/09/2019
5 Nhân viên kinh doanh thị trường Lào Cai - Thu nhập lên tới 600 triệu/năm Lao Cai 29/08/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.