Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 ĐỘI TRƯỞNG LẮP ĐẶT (Quản lý, giám sát lắp đặt cửa) Ha Noi 12/07/2019
2 Trưởng Phòng Kỹ Thuật Gỗ Ha Noi 24/06/2019
3 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Cơ Khí, Chế Tạo, Kỹ Thuật...) Ha Noi 20/06/2019
4 PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ha Noi 13/06/2019
5 Nhân viên quản lý chất lượng hệ thống [ Hà Nội + Bình Dương] Ha Noi 04/05/2019
6 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG Ha Noi
Binh Duong
03/04/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.