Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư & Dự Báo Binh Duong 18/12/2017
2 Nhân viên mua hàng nước ngoài - Bình Dương Binh Duong 06/09/2017
3 Nhân viên mua hàng trong nước - (Bình Dương Binh Duong 06/09/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.