Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Ha Noi 09/07/2019
2 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Cơ Khí, Chế Tạo, Kỹ Thuật...) Ha Noi 20/06/2019
3 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHẬP LIỆU - BÓC TÁCH HỒ SƠ SẢN XUẤT KÍNH Ha Noi 14/06/2019
4 PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ha Noi 13/06/2019
5 Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư & Dự Báo Binh Duong 18/12/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.