Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT Ha Noi 11/09/2019
2 NHÂN VIÊN MUA HÀNG NƯỚC NGOÀI Ha Noi 06/09/2019
3 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NỘI THẤT Ha Noi 04/09/2019
4 TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT (Cửa gỗ, đồ gỗ nội thất,..) Ha Noi 13/08/2019
5 NHÂN VIÊN QC NHÔM, GỖ Ha Noi 17/09/2019
6 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Ha Noi 11/09/2019
7 [Gấp - KCN Quan Minh] Nhân Viên Mua Hàng Trong Nước Ha Noi 10/09/2019
8 [Gấp - KCN Quang Minh] Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư 8 - 9 triệu Ha Noi 10/09/2019
9 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Ha Noi 26/08/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.