Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 ĐỘI TRƯỞNG LẮP ĐẶT (Quản lý, giám sát lắp đặt cửa) Ha Noi 12/07/2019
2 Trưởng Phòng Kỹ Thuật Gỗ Ha Noi 24/06/2019
3 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHẬP LIỆU - BÓC TÁCH HỒ SƠ SẢN XUẤT KÍNH Ha Noi 14/06/2019
4 Nhân viên thiết kế CAD Ha Noi 28/05/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.