Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân viên kinh doanh thị trường Vĩnh Phúc Vinh Phuc 18/02/2019
2 Nhân viên kinh doanh thị trường Bắc Ninh Bac Ninh 18/02/2019
3 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Ha Noi 16/02/2019
4 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Ha Noi 31/01/2019
5 CÁN BỘ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG CẢI TẠO NHÀ MÁY Ha Noi 30/01/2019
6 NHÂN VIÊN QC NHÔM KÍNH Ha Noi
Vinh Phuc
23/01/2019
7 PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT Ha Noi 23/01/2019
8 Nhân viên Kỹ thuật dự án (GSTC) Ha Noi 05/12/2018
9 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
10 NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐÀ NẴNG Da Nang 28/02/2018
11 Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D) Ha Noi 17/01/2019
12 Cán Bộ Quản Lý Dự Án (Chỉ Huy Trưởng)- Hà Nội Ha Noi 07/01/2019
13 Nhân viên kinh doanh Showroom Quảng Bình Quang Binh 12/07/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.