Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân viên kinh doanh thị trường Vĩnh Phúc Vinh Phuc 14/12/2018
2 Nhân viên kinh doanh thị trường Bắc Ninh Bac Ninh 15/11/2018
3 Tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh Thu Nhập Tới 22,000$/năm Ha Noi 14/12/2018
4 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CAD Ho Chi Minh 11/12/2018
5 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ho Chi Minh
Quang Nam
Da Nang
11/12/2018
6 TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẤU THẦU DỰ ÁN Ho Chi Minh 11/12/2018
7 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SHOPDRAWING Ho Chi Minh 11/12/2018
8 TRƯỞNG BỘ PHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ho Chi Minh
Quang Nam
Da Nang
11/12/2018
9 Nhân viên Kỹ thuật dự án (GSTC) Ha Noi 05/12/2018
10 CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT CỬA KÍNH Thua Thien Hue
Khanh Hoa
Quang Nam
Da Nang
03/12/2018
11 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY Da Nang 03/12/2018
12 PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT Ha Noi 27/11/2018
13 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
14 NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐÀ NẴNG Da Nang 28/02/2018
15 Nhân Viên Thiết Kế Concept Nội Thất Ha Noi 12/12/2018
16 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHI PHÍ (QS) Ho Chi Minh 04/12/2018
17 Nhân viên Kinh doanh thị trường Hà Tĩnh Ha Tinh 03/12/2018
18 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CHI TIẾT Ho Chi Minh 30/11/2018
19 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Quang Binh
Quang Tri
Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
29/11/2018
20 CHỈ HUY TRƯỞNG Quang Nam
Da Nang
29/11/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.