Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHI PHÍ (QS) Ho Chi Minh 19/10/2018
2 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KÍNH Ha Noi 17/10/2018
3 NHÂN VIÊN ĐO ĐẠC Ha Noi 16/10/2018
4 NHÂN VIÊN KINH DOANH Thua Thien Hue
Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
08/10/2018
5 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CỬA NHỰA Ha Noi 03/10/2018
6 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CAD Ho Chi Minh 11/10/2018
7 NHÂN VIÊN HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH Ho Chi Minh 02/10/2018
8 Nhân viên Nghiệm thu kỹ thuật Ha Noi 28/09/2018
9 Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thi Công Dự Án Nội Thất Ha Noi 10/09/2018
10 Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Nội Thất Ha Noi 10/09/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.