Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CAD Ho Chi Minh 11/12/2018
2 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SHOPDRAWING Ho Chi Minh 11/12/2018
3 Nhân viên Kỹ thuật dự án (GSTC) Ha Noi 05/12/2018
4 Nhân Viên Thiết Kế Concept Nội Thất Ha Noi 12/12/2018
5 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHI PHÍ (QS) Ho Chi Minh 04/12/2018
6 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CHI TIẾT Ho Chi Minh 30/11/2018
7 Nhân Viên QC Công Trình Dự Án Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
09/11/2018
8 Chỉ Huy Trưởng Công Trình - Dự Án Nam Hội An Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
09/11/2018
9 Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Nội Thất Ha Noi 06/11/2018
10 Nhân Viên Thiết Kế Ý Tưởng Sản Phẩm Nội Thất Ha Noi 05/11/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.