Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BQLCDA Ho Chi Minh 19/08/2019
2 Nhân viên hành chính phòng Kỹ thuật [ Hà Nội] Ha Noi 01/06/2019
3 Nhân viên tính giá cửa nhôm [ Hà Nội] Ha Noi 23/04/2019
4 Nhân viên chăm sóc khách hàng (Đi làm ngay) Ha Noi 22/08/2019
5 TRỢ LÝ KINH DOANH Ho Chi Minh 15/08/2019
6 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KINH DOANH Ho Chi Minh 09/08/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.