Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHI PHÍ (QS) Ho Chi Minh 19/10/2018
2 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ho Chi Minh
Quang Binh
Quang Nam
Da Nang
19/10/2018
3 KỸ SƯ KẾT CẤU Ho Chi Minh 19/10/2018
4 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
5 CHỈ HUY TRƯỞNG Ho Chi Minh 13/10/2018
6 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CAD Ho Chi Minh 11/10/2018
7 NHÂN VIÊN MARKETING Ho Chi Minh 10/10/2018
8 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KỸ THUẬT Ho Chi Minh 05/10/2018
9 Nhân viên Kiểm soát Nội bộ Ho Chi Minh 02/10/2018
10 NHÂN VIÊN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH Ho Chi Minh 02/10/2018
11 NHÂN VIÊN HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH Ho Chi Minh 02/10/2018
12 Trưởng Phòng Vật Tư Xuất Nhập Khẩu Ho Chi Minh 28/09/2018
13 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG - CN HỒ CHÍ MINH Ho Chi Minh 22/09/2018
14 công nhân lắp đặt Ho Chi Minh 24/02/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.