Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Công nhân đóng gói vận chuyển Ha Noi 21/02/2019
2 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Ha Noi 18/02/2019
3 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Ha Noi 16/02/2019
4 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VẬT TƯ Ha Noi 15/02/2019
5 Nhân viên Kiểm soát Nội bộ Ha Noi
Ho Chi Minh
13/02/2019
6 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG Ha Noi
Binh Duong
13/02/2019
7 NHÂN VIÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN THI CÔNG Ha Noi 31/01/2019
8 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Ha Noi 31/01/2019
9 CÁN BỘ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG CẢI TẠO NHÀ MÁY Ha Noi 30/01/2019
10 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Ha Noi 23/01/2019
11 NHÂN VIÊN QC NHÔM KÍNH Ha Noi
Vinh Phuc
23/01/2019
12 PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT Ha Noi 23/01/2019
13 KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Ha Noi 23/01/2019
14 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG - HÀ NỘI Ha Noi 15/01/2019
15 Nhân viên Kỹ thuật dự án (GSTC) Ha Noi 05/12/2018
16 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
17 Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Thị Trường Ha Noi 21/02/2019
18 Nhân viên Hành chính Kinh doanh Ha Noi 13/02/2019
19 Chuyên viên tuyển dụng Ha Noi 13/02/2019
20 Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D) Ha Noi 17/01/2019
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.