Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ho Chi Minh
Quang Nam
Da Nang
11/12/2018
2 TRƯỞNG BỘ PHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ho Chi Minh
Quang Nam
Da Nang
11/12/2018
3 CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT CỬA KÍNH Thua Thien Hue
Khanh Hoa
Quang Nam
Da Nang
03/12/2018
4 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY Da Nang 03/12/2018
5 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ THIẾT BỊ MÁY MÓC Da Nang 03/12/2018
6 Nhân viên bảo dưỡng thiết bị Da Nang 21/04/2018
7 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
8 NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐÀ NẴNG Da Nang 28/02/2018
9 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Da Nang 28/02/2018
10 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Da Nang 28/02/2018
11 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Quang Binh
Quang Tri
Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
29/11/2018
12 CHỈ HUY TRƯỞNG Quang Nam
Da Nang
29/11/2018
13 Nhân Viên QC Công Trình Dự Án Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
09/11/2018
14 Trưởng Bộ Phận An Toàn Lao Động Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
09/11/2018
15 Chỉ Huy Trưởng Công Trình - Dự Án Nam Hội An Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
09/11/2018
16 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự CNĐN Da Nang 28/02/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.