Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG - CN BÌNH DƯƠNG Binh Duong 27/11/2018
2 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH MUA HÀNG Ho Chi Minh
Binh Duong
26/11/2018
3 Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Binh Duong 03/03/2018
4 Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư & Dự Báo Binh Duong 18/12/2017
5 Nhân viên mua hàng nước ngoài - Bình Dương Binh Duong 06/09/2017
6 Nhân viên mua hàng trong nước - (Bình Dương Binh Duong 06/09/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.