Search jobs
No. Job title Location Date posted
61 Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Điều Khiển Tự Động (R&d) Ha Noi 18/09/2018
62 Phó phòng Nhân sự phụ trách Tuyển Dụng – Đào Tạo Ha Noi 17/09/2018
63 Giám Đốc Tài Chính - CFO Ha Noi 14/09/2018
64 Giám Đốc Sáng Tạo Ha Noi 11/09/2018
65 Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thi Công Dự Án Nội Thất Ha Noi 10/09/2018
66 Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Nội Thất Ha Noi 10/09/2018
67 Nhân viên kinh doanh Showroom Quảng Bình Quang Binh 12/07/2018
68 Nhân viên kinh doanh tại Hải Phòng Hai Phong 03/05/2018
69 Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Binh Duong 03/03/2018
70 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự CNĐN Da Nang 28/02/2018
71 công nhân lắp đặt Ho Chi Minh 24/02/2018
72 Nhân viên kinh doanh Showroom Long Biên Ha Noi 21/12/2017
73 Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư & Dự Báo Binh Duong 18/12/2017
74 Nhân viên mua hàng nước ngoài - Bình Dương Binh Duong 06/09/2017
75 Nhân viên mua hàng trong nước - (Bình Dương Binh Duong 06/09/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.