Search jobs
No. Job title Location Date posted
41 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự CNĐN Da Nang 28/02/2018
42 công nhân lắp đặt Ho Chi Minh 24/02/2018
43 Nhân viên kinh doanh Showroom Long Biên Ha Noi 21/12/2017
44 Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư & Dự Báo Binh Duong 18/12/2017
45 Nhân viên mua hàng nước ngoài - Bình Dương Binh Duong 06/09/2017
46 Nhân viên mua hàng trong nước - (Bình Dương Binh Duong 06/09/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.