Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHI PHÍ (QS) Ho Chi Minh 19/10/2018
2 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ho Chi Minh
Quang Binh
Quang Nam
Da Nang
19/10/2018
3 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KÍNH Ha Noi 17/10/2018
4 NHÂN VIÊN IT Ha Noi 16/10/2018
5 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Ha Noi
Vinh Phuc
16/10/2018
6 KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Ha Noi 16/10/2018
7 NHÂN VIÊN ĐO ĐẠC Ha Noi 16/10/2018
8 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Da Nang 08/10/2018
9 Nhân viên Lái xe - Cẩu tải Da Nang 08/10/2018
10 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Ha Noi 03/10/2018
11 TUYỂN 100 NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP LÊN ĐẾN 22.000$/NĂM Ha Noi 25/09/2018
12 Thủ Kho Thành Phẩm Nhựa Kính Ha Noi 22/09/2018
13 NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG TRÌNH Ha Noi 15/09/2018
14 TỔ TRƯỞNG TỔ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ NHÀ MÁY Ha Noi 15/09/2018
15 Phụ Kho Thành Phẩm Nhựa Kính Ha Noi 15/09/2018
16 CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT Thua Thien Hue
Khanh Hoa
Quang Nam
Da Nang
23/08/2018
17 Nhân viên bảo dưỡng thiết bị Da Nang 21/04/2018
18 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
19 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Da Nang 28/02/2018
20 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Da Nang 28/02/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.