Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - Y TẾ NHÀ MÁY Ha Noi 26/06/2019
2 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BQLCDA Quang Nam
Da Nang
13/06/2019
3 Trưởng Phòng Kỹ Thuật Gỗ Ha Noi 24/06/2019
4 Nhân viên Hành chính kinh doanh Ha Noi 10/06/2019
5 THƯ KÝ/ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (Ưu tiên Nam) Ha Noi 15/06/2019
6 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHẬP LIỆU - BÓC TÁCH HỒ SƠ SẢN XUẤT KÍNH Ha Noi 14/06/2019
7 PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Ha Noi 13/06/2019
8 Nhân viên Marketing Da Nang 12/06/2019
9 Chỉ Huy Trưởng Da Nang 11/06/2019
10 Nhân viên thiết kế thi công - CNĐN Da Nang 11/06/2019
11 Nhân viên Marketing Da Nang 04/06/2019
12 Nhân viên hành chính phòng Kỹ thuật [ Hà Nội] Ha Noi 01/06/2019
13 Thủ kho công trình Da Nang 29/05/2019
14 KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG MÁY MÓC Ha Noi 27/05/2019
15 Đội trưởng lắp đặt [ Hà Nội] Ha Noi 22/05/2019
16 Nhân viên Bảo trì thiết bị Da Nang 21/05/2019
17 Nhân viên kinh doanh VLXD tại Hà Nội thu nhập hấp dẫn lên tới 600 triệu/ năm Ha Noi 16/05/2019
18 [NAM] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ Ha Noi 15/05/2019
19 Nhân viên thiết kế chi tiết cửa Nhôm [ Hà Nội] Ha Noi 14/05/2019
20 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.