Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Ha Noi 18/02/2019
2 Nhân viên kinh doanh thị trường Vĩnh Phúc Vinh Phuc 18/02/2019
3 Nhân viên kinh doanh thị trường Bắc Ninh Bac Ninh 18/02/2019
4 Nhân viên kinh doanh - Showroom Quảng Bình Quang Binh 18/02/2019
5 Nhân viên kinh doanh khu vực Miền Trung Thua Thien Hue
Quang Ngai
Quang Nam
Da Nang
16/02/2019
6 Nhân viên Kế toán Giá thành - Đà Nẵng Da Nang 16/02/2019
7 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Ha Noi 16/02/2019
8 Nhân viên Bếp ăn Da Nang 16/02/2019
9 Nhân viên Y Tế Da Nang 16/02/2019
10 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VẬT TƯ Ha Noi 15/02/2019
11 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Ho Chi Minh 15/02/2019
12 Nhân viên Kiểm soát Nội bộ Ha Noi
Ho Chi Minh
13/02/2019
13 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG Ha Noi
Binh Duong
13/02/2019
14 NHÂN VIÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN THI CÔNG Ha Noi 31/01/2019
15 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Ha Noi 31/01/2019
16 CÁN BỘ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG CẢI TẠO NHÀ MÁY Ha Noi 30/01/2019
17 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Ha Noi 23/01/2019
18 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
16/04/2018
19 NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐÀ NẴNG Da Nang 28/02/2018
20 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Da Nang 28/02/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.